ห้องประชุมลีลาวดี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
12 ธ.ค. 61 (12:00)
12 ธ.ค. 61 (13:00)
ประชุม What is the Appropriate Treatment in Hypertension?อนุมัติงานเภสัชกรรมฯ รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมวาสนา ***

ห้ององค์กรแพทย์

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้ององค์กรแพทย์ ***