รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมปาริชาติ

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกแพทย์แผนไทย ชั้น 2

แสดง

ห้องประชุมลีลาวดี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกแพทย์แผนไทย ชั้น 2

แสดง

ห้องประชุมวาสนา

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกแพทย์แผนไทย ชั้น 2

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ