สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6112000212 ธ.ค. 61 (12:00)
12 ธ.ค. 61 (13:00)
ห้องประชุมลีลาวดี
ประชุม What is the Appropriate Treatment in Hypertension?
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ