ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
วันจักรี
7
8 9 10 11
มีรายการจอง
 
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17 18 19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21
22 23
มีรายการจอง
 
24 25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27
มีรายการจอง
 
28
29 30
มีรายการจอง
 
         

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ03/04/2561 เวลา 10:49:12
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 เม.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นนางปราณี สรรเพชร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ04/04/2561 เวลา 13:12:28
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุวนิตย์ วงศ์ยงศิลป์   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ10/04/2561 เวลา 15:59:52
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   11 เม.ย. 61 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสุนีรัตย์ ภิรมย์ทอง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีมตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ18/04/2561 เวลา 16:10:21
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   19 เม.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอรวรรณ รอตโกมิล   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีม PCT
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ20/04/2561 เวลา 09:13:56
วันที่ใช้ห้อง 20 เม.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 เม.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี สรรเพชร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีม PCT
รายละเอียด

ห้องประชุมปาริชาติ

อนุมัติ12/04/2561 เวลา 09:18:55
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริวัลย์ เพ็ชรทรัพย์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบเจ้าพนักงานการเงิน(รายวัน)
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ12/04/2561 เวลา 09:21:23
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศิริวัลย์ เพ็ชรทรัพย์    สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ24/04/2561 เวลา 14:07:54
วันที่ใช้ห้อง 25 เม.ย. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ(กลุ่ม 2)
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ11/01/2561 เวลา 11:33:58
วันที่ใช้ห้อง 26 เม.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวดวงพร ชูกลิ่น   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
วาระการประชุม ตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ04/04/2561 เวลา 13:40:46
วันที่ใช้ห้อง 27 เม.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 เม.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี สรรเพชร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม huaiyot model
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ