ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3
มีรายการจอง
 
4 5
วันพ่อ
6 7
มีรายการจอง
 
8
9 10
วันรัฐธรรมนูญ
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14
มีรายการจอง
 
15
16 17 18 19 20 21
มีรายการจอง
 
22
23 24 25 26
มีรายการจอง
 
27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29
30 31
วันสิ้นปี
         

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ28/11/2561 เวลา 08:57:53
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมกรรมการบ้านพัก
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ04/12/2561 เวลา 14:34:08
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสุวนิตย์ วงศ์ยงศิลป์   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม ประชุม กรรมการ คปสอ.
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ04/12/2561 เวลา 14:37:15
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 61 เวลา 11:30   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม สัมมนา การบริหารจัดการทรัพย์สิน
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 09:52:59
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายสมศักดิ์ ชูสกุล   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมฯ
วาระการประชุม ประชุมเภสัชกร
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 10:54:24
วันที่ใช้ห้อง 11 ธ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   11 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางจุฑากาญจน์ นำนาผล   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงาน รพ.Green&CLEAN
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ04/12/2561 เวลา 11:53:05
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายสมศักดิ์ ชูสกุล   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมฯ
วาระการประชุม ประชุม What is the Appropriate Treatment in Hypertension?
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ04/12/2561 เวลา 15:10:44
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 61 เวลา 11:30   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมองค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ04/12/2561 เวลา 15:57:45
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางดวงแข วรรณบวร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม IC
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ12/12/2561 เวลา 10:46:36
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 61 เวลา 14:30   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางปราณี สรรเพชร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมเรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ04/12/2561 เวลา 15:01:44
วันที่ใช้ห้อง 21 ธ.ค. 61 เวลา 11:30   ถึงวันที่   21 ธ.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมองค์กรแพทย์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ